Ειδήσεις

Εδώ είναι τα τελευταία νέα από τους κατασκευαστές των προϊόντων για την αντιμετώπιση αλιεία στη θάλασσα, Ποταμός, έλος, προϊόντα για Spinning, Jigging, συρτή, Surf Casting, Big-Game, σκάει... Τι αναμένετε να είναι το πρώτο για την αλιεία και


ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΈΩΣ ΚΑΙ 30%